Eerste hulp tijdens evenementen

Checklist evenementenhulpverlening

 • Welk type evenement is het
 • Wanneer vindt het plaats
 • Is er een omlijnd programma met aanvangs- en sluitingstijden
 • Heb je het programma
 • Hoeveel deelnemers/bezoekers worden verwacht
 • Wie organiseert het
 • Wie is eindverantwoordelijk
 • Zijn de benodigde vergunningen afgegeven
 • Zijn er specifieke eisen van de gemeente of GHOR
 • Is het evenement al eerder georganiseerd en wat zijn de ervaringen
 • Is de locatie overzichtelijk en goed bereikbaar voor ambulances (aanrijtijd)
 • Is bewegwijzering nodig zoals naar hulppost(en)
 • Is er elektriciteit en stromend water in de hulppost(en)
 • Analyseer risico’s
 • Welk type letsel kan worden verwacht, gelet op het soort evenement (sport, festival, dance, motorcross, veldrijden enz.)
 • Wie belt 112 als professionele hulpverlening nodig is
 • Is er een calamiteitenplan. Wie heeft in een dergelijke situatie de leiding.