Digitaal lesmateriaal

Een groot aantal docenten jeugd EHBO-A en anderen die met digitaal lesmateriaal werken heeft medewerking verleend aan een enquête. Wij bedanken alle respondenten voor hun medewerking.

Met uw input kunnen we onze middelen nog beter afstemmen op de praktijk.