Meer weten met ‘EHBO Leren & Doen’

EHBO Leren & Doen volgt de eindtermen die gelden voor het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Deze eindtermen zijn weer gebaseerd op de geldende Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp.

Eindtermen Diploma Eerste Hulp Oranje Kruis 2016

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

Wijzigingen 2e oplage EHBO Leren & Doen

Deel B – Stoornissen in de vitale functies

Allergie/anafylactische reactie
www.allesoverallergie.nl
www.nvva-allergologie.nl

Bloedsomloop
Bloedvaten

Bouw en werking van het hart
Hoe ontstaat een hartinfarct?
Wat is angina pectoris?
Wat is een beroerte?
www.hartstichting.nl
Diabetes
Epilepsie

Deel C – Overige letsels en ziekten

Nederlandse Brandwonden Stichting
Brandwond
Enkelverstuiking
Vergiftiging
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NCIV)

Deel D – Kleine ongevallen en (kinder)ziekten


Allergie/anafylactische reactie

www.allesoverallergie.nl
www.nvva-allergologie.nl
Teek
www.rivm.nl

Deel E – EXTRA

Kinderen

Huiselijk geweld/kindermishandeling

Senioren

Langer zelfstandig wonen
Botontkalking e.a.
Aderverkalking

Stembandlozen

pvhh.nl/hh/home

Eerste hulp tijdens evenementen

Checklist evenementenhulpverlening

GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio’. In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten.

Adviezen bij dance events en grotere aantallen bezoekers

Eerste hulp bij acute alcohol- en drugsproblematiek

www.drugsinfo.nl
www.trimbos.nl
www.jellinek.nl/vraag-antwoord/welke-risicos-heeft-alcohol-voor-jongeren/
www.unity.nl
www.alcoholinfo.nl

Slachtofferhulp
Slachtofferhulp helpt ook hulpverleners! (bel: 0900-0101)