Onderzoek

Een groot aantal gebruikers van het praktijkboek EHBO Leren & Doen, uitgave van de Nationale Bond EHBO, heeft medewerking verleend aan een enquête. Wij bedanken alle respondenten voor hun medewerking.

Met uw input kunnen we onze middelen nog beter afstemmen op de praktijk.